Сачувај књигу (PDF)
Лабораторијско праћење примене антитромбоцитних лекова